FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विद्यालय निर्माण सम्बन्धी खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ! ठेक्का नं: BRMMK/NCB/CSPV/07/2080.081

८०/८१ 10/05/2023 - 13:25

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

८०/८१ 09/26/2023 - 15:23

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ! ठेक्का नं: BRMMK/NCB/SDV/06/2080.081

८०/८१ 09/04/2023 - 11:46

पूर्वाधार निर्माण तर्फ खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ! ठेक्का नं. : BRMMK/NCB/CBMSK/04/2080.081 "बुढिचौर महाभिर सडक खण्ड"

८०/८१ 08/24/2023 - 12:11

पूर्वाधार निर्माण तर्फ खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ! ठेक्का नं. : BRMMK/NCB/CCKSY/03/2080.081 "च्याउ खोला खाँडेधार सिँचाई योजना"

८०/८१ 08/23/2023 - 13:30

पूर्वाधार निर्माण तर्फ खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना । ठेक्का नं: BRMMK/NCB/CDMSS/01/2080.081 " धार्के महभिर स्वाँरा सडक निर्माण "

८०/८१ 08/18/2023 - 22:19

ठेक्का नं BRMMK/NCB/CWB/12-2079.080 स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

७९-८० 02/26/2023 - 10:43

गिट्टी लिलाम विक्रीको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना।।।

७९-८० 02/24/2023 - 08:07

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ! #publicprocurement #eBid #Bhimphedi #Gaupalika डेढखोला झोलुङ्गेपुल निर्माणको लागि आवश्यक स्टील फेव्रिकेसन सामाग्रीहरु सप्लाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ । थप जानकारीको

७९-८० 01/09/2023 - 14:55

बोलपत्र_आव्हानको_सूचना १. सानुटार मच्छेबास किसेडी घैराङ सडक । २. लेखपान्द्राङ पारिपाखा चिलाउने कृषि सडक । ३. चिउरीबगैचा मिनिरंगशाला । सूचना प्रकाशित मिति : २०७९ मंसिर २० गते मंगलबार ।

७९-८० 12/06/2022 - 18:56

Pages