FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।।।

७८/७९ 09/13/2021 - 11:27

आ.व. २०७८/०७९ को लागि पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क संकलन कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।।।

७८/७९ 09/07/2021 - 14:18

बोलपत्र आह्वान ! ! ! १.सुपिङ भस्मे हुदै पान्द्राङ सडक भीमफेदी ५ र ३ , २.धोर्सिङ चापाघारी माण्डु सडक भीमफेदी ६, ३.कोगटे महाभीर धार्के भीमफेदी ७-८

७८/७९ 08/25/2021 - 14:32

#Invitation_for_Bids बोलपत्र आव्हानको सूचना !! भीमफेदी गाउँपालिका तथा संघीय सरकारको साझेदारीमा(Complementary Financial Transfer) संचालन हुने १‍‍. ठेक्का नं BRMMK/NCB/CRDRR/03-2078/079 (#रानिखोला_धामिडाँडा_रानिभन्ज्याङ_ग्रामिण_सडक)

७८/७९ 08/25/2021 - 14:31

#Invitation_for_Bids बोलपत्र आव्हानको सूचना !! भीमफेदी गाउँपालिका तथा संघीय सरकारको साझेदारीमा(Complementary Financial Transfer) संचालन हुने १‍‍. ठेक्का नं BRMMK/NCB/CDER/02-2078/079 (#ईपा_देउराली_सडक)

७८/७९ 08/25/2021 - 14:26

#Invitation_for_Bids बोलपत्र आव्हानको सूचना !! भीमफेदी गाउँपालिका तथा संघीय सरकारको साझेदारीमा(Complementary Financial Transfer) संचालन हुने १‍‍. ठेक्का नं BRMMK/NCB/CDER/02-2078/079 (#ईपा_देउराली_सडक)

७८/७९ 08/25/2021 - 14:25

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !

७७/७८ 06/21/2021 - 06:55

सिमलटार मिनिरंगशाला निर्माण(स्तरोन्नती/अधुरा काम) कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

७७/७८ 05/31/2021 - 21:22

सिमलटार मिनिरंगशाला निर्माण(स्तरोन्नती/अधुरा काम) कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्वद्ध निर्माण व्यवसायिहरुबाट online portal www.ppmo.gov.np/e-GP मार्फत आह्वान गरिएको सूचना ! मिति: २०७८।०१।२८

७७/७८ 05/11/2021 - 10:14

भीमफेदी गाउँपालिकाको लागि ५०/७५/८७.५ प्रतिशत उन्नत नश्लको बोयर बोका खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ! पुन:प्रकाशित मिति : २०७७/१२/१७

७७/७८ 03/30/2021 - 11:17

Pages