FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गिट्टी लिलाम विक्रीको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना।।।

८०/८१ 05/03/2024 - 11:23 PDF icon Bhimphedi.pdf

#Bid #eBid #publicprocurement #buildingconstructionwork #Notice #foryou #allcontractor वडा नं. 7 Health post Building निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ! ठेक्का नं: BRMMK/NCB/COHPB/10/2080.081 To get more information about public procurement office

८०/८१ 04/09/2024 - 21:07

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

८०/८१ 03/04/2024 - 16:56

विद्यालय निर्माण सम्बन्धी खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ! ठेक्का नं: BRMMK/NCB/CSPV/07/2080.081

८०/८१ 10/05/2023 - 13:25

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

८०/८१ 09/26/2023 - 15:23

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ! ठेक्का नं: BRMMK/NCB/SDV/06/2080.081

८०/८१ 09/04/2023 - 11:46

पूर्वाधार निर्माण तर्फ खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ! ठेक्का नं. : BRMMK/NCB/CBMSK/04/2080.081 "बुढिचौर महाभिर सडक खण्ड"

८०/८१ 08/24/2023 - 12:11

पूर्वाधार निर्माण तर्फ खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ! ठेक्का नं. : BRMMK/NCB/CCKSY/03/2080.081 "च्याउ खोला खाँडेधार सिँचाई योजना"

८०/८१ 08/23/2023 - 13:30

पूर्वाधार निर्माण तर्फ खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना । ठेक्का नं: BRMMK/NCB/CDMSS/01/2080.081 " धार्के महभिर स्वाँरा सडक निर्माण "

८०/८१ 08/18/2023 - 22:19

ठेक्का नं BRMMK/NCB/CWB/12-2079.080 स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

७९-८० 02/26/2023 - 10:43

Pages