FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

#EBID #invitation_for_bids #NCB #public_procurement #बोलपत्र_आव्हानको_सूचना !

७९-८० 09/18/2022 - 09:49

#EBID #invitation_for_bids #NCB #public_procurement #बोलपत्र_आव्हानको_सूचना ! पूर्वाधार निर्माण तर्फ तपसिल आयोजनाहरुको खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ । सूचना प्रकाशित मिति : २०७९ भदौ ३१ गते शुक्रबार ।

७९-८० 09/16/2022 - 11:07

#EBID #invitation_for_bids #NCB #public_procurement #बोलपत्र_आव्हानको_सूचना ! पूर्वाधार निर्माण तर्फ तपसिल आयोजनाहरुको खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ । ठेक्का नं १ - " देउराली इपा कृषि सडक"सूचना प्रकाशित मिति : २०७९ भदौ ३१

७९-८० 09/16/2022 - 11:04

आ.व.२०७९/८० को लागि पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क संकलन कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।।।

७९-८० 07/26/2022 - 14:02

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! #LOI #bid #Notice सुपिङ भस्मे अम्लिङ सडक (ठेक्का नं BRMMK/NCB/SBAR2/2078-079) निर्माणको दोश्रो खण्डको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 03/02/2022 - 11:19

भीमफेदी प्राथमिक अस्पताल निर्माणको बोलपत्र (१५ शैया) स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !! मिति : २०७८।११।०२ सोमबार #LetterOfIntent #loi Paper link : https://ehimalayatimes.com/epapers#page/3

७८/७९ 02/15/2022 - 13:57

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 01/28/2022 - 08:20 PDF icon bhimfedi 5x11 14 gate final.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 01/27/2022 - 08:46

#बोलपत्र_आव्हानको_सूचना ! #EBID #invitation_for_bids #NCB #public_procurement पूर्वाधार निर्माण तर्फ तपसिल आयोजनाहरुको खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धित सबैका जानकारीका लागि हार्दिक अनुरोध छ । ठेक्का नं १३ - "सुपिङ भस्मे अम्लिङ सडक" ठेक्का नं १४ -

७८/७९ 01/20/2022 - 08:35

बोलपत्र_आव्हानको_सूचना ! #EBID #invitation_for_bids #NCB #public_procurement पूर्वाधार निर्माण तर्फ तपसिल आयोजनाहरुको खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि हार्दिक अनुरोध छ । ठेक्का नं १० - "कोगटे धार्के महाभिर सडक" ठेक्का नं ११ - "

७८/७९ 01/19/2022 - 10:46

Pages