FAQs Complain Problems

वडा नं ४

भीमफेदी गाउँपालिकाको वाड नं. ४ नीवुवाटार को परिचय

भीमफेदी गाउँपालिका वडा नं. ४ साबिकको नीवुवाटार गा. वि. स को १,६,७,८ र ९ वडाहरु मिलेर वनेको हो ।

Ward Contact Number: 
९८४५५९९२५६