FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

अनुदानमा घाँस सेट्स/बिरुवा वितरण सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मिति २०७८/०३/०८ गते

शैक्षिक सत्र २०७७ को आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा ८) परिक्षाको वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

बार्षिक परीक्षा/मूल्याङकन र नतिजा सम्बन्धमा।