FAQs Complain Problems

वडा नं ६

भीमफेदी गाउँपालिकाको वाड नं. ६ भीमफेदी को परिचय

भीमफेदी गाउँपालिका वडा नं. ६ साबिकको भीमफेदी गा. वि. स को १,२,३,४ र ८ वडाहरु मिलेर वनेको हो ।

Ward Contact Number: 
9855075281