FAQs Complain Problems

वडा नं ५

भीमफेदी गाउँपालिकाको वाड नं. ५ भीमफेदी को परिचय

भीमफेदी गाउँपालिका वडा नं. ५ साबिकको भीमफेदी गा. वि. स को ५,६,७ र ९ वडाहरु मिलेर वनेको हो ।

Ward Contact Number: 
9855074277