FAQs Complain Problems

वडा नं २

भीमफेदी गाउँपालिकाको वाड नं. २ भैंसे को परिचय

भीमफेदी गाउँपालिका वडा नं. २ साबिकको भैंसे गा. वि. स को १,२,३,४,५ र ९ वडाहरु मिलेर वनेको हो ।

सम्पर्क न‌ं.

वडा अध्यक्षः श्री काशीराम बज्यु (९८५५०५८९०४)

वडा सचिवः श्री उषा श्रेष्ठ (९८४५७००७७७)

खुल्ला सदस्यः श्री किरण कुमार थिङ्ग (९८६८८२८७५६)

खुल्ला सदस्यः श्री रामेश्वर गोपाली (९८४५९७८७१७, ९८१६२९८८८४)

महिला सदस्यः श्री विष्णु माया राना मगर (९८१४२२१६३४)

दलित महिला सदस्यः श्री सुन्तली माया पोडे (-)

Ward Contact Number: 
९८४५४५८९०४