FAQs Complain Problems

वडा नं ३

भीमफेदी गाउँपालिकाको वाड नं. ३ झल्कने को परिचय

भीमफेदी गाउँपालिका वडा नं. ३ साबिकको नीवुवाटार गा. वि. स को २,३,४ र ५ वडाहरु मिलेर वनेको हो ।

Ward Contact Number: 
९८४५०२०५००