FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिमलटार मिनिरंगशाला निर्माण(स्तरोन्नती/अधुरा काम) कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्वद्ध निर्माण व्यवसायिहरुबाट online portal www.ppmo.gov.np/e-GP मार्फत आह्वान गरिएको सूचना ! मिति: २०७८।०१।२८

भीमफेदी गाउँपालिकाको लागि ५०/७५/८७.५ प्रतिशत उन्नत नश्लको बोयर बोका खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ! पुन:प्रकाशित मिति : २०७७/१२/१७

बागमती प्रदेश समपुरक आयोजनाहरु ठेक्का नं ८ (तल्लो सुपिङ महालक्ष्मी मा.वि स्लाब रोड निर्माण), ९ (सूपिङ भस्मे अम्लिङ रोड निर्माण) र १० (कोगटे धार्के महभिर रोड निर्माण) को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!! मिति: २०७७/१२/१२