FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! #LOI #bid #Notice सुपिङ भस्मे अम्लिङ सडक (ठेक्का नं BRMMK/NCB/SBAR2/2078-079) निर्माणको दोश्रो खण्डको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

भीमफेदी प्राथमिक अस्पताल निर्माणको बोलपत्र (१५ शैया) स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !! मिति : २०७८।११।०२ सोमबार #LetterOfIntent #loi Paper link : https://ehimalayatimes.com/epapers#page/3

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

मिनि टिलर तथा सिल्पोलिन प्लाष्टिक खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: