FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ठेक्का नं BRMMK/NCB/CWB/12-2079.080 स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

गिट्टी लिलाम विक्रीको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना।।।

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ! #publicprocurement #eBid #Bhimphedi #Gaupalika डेढखोला झोलुङ्गेपुल निर्माणको लागि आवश्यक स्टील फेव्रिकेसन सामाग्रीहरु सप्लाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ । थप जानकारीको