FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

#Invitation_for_Bids बोलपत्र आव्हानको सूचना !! भीमफेदी गाउँपालिका तथा संघीय सरकारको साझेदारीमा(Complementary Financial Transfer) संचालन हुने १‍‍. ठेक्का नं BRMMK/NCB/CDER/02-2078/079 (#ईपा_देउराली_सडक)

७८/७९ 08/25/2021 - 14:26

#Invitation_for_Bids बोलपत्र आव्हानको सूचना !! भीमफेदी गाउँपालिका तथा संघीय सरकारको साझेदारीमा(Complementary Financial Transfer) संचालन हुने १‍‍. ठेक्का नं BRMMK/NCB/CDER/02-2078/079 (#ईपा_देउराली_सडक)

७८/७९ 08/25/2021 - 14:25

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !

७७/७८ 06/21/2021 - 06:55

सिमलटार मिनिरंगशाला निर्माण(स्तरोन्नती/अधुरा काम) कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

७७/७८ 05/31/2021 - 21:22

सिमलटार मिनिरंगशाला निर्माण(स्तरोन्नती/अधुरा काम) कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्वद्ध निर्माण व्यवसायिहरुबाट online portal www.ppmo.gov.np/e-GP मार्फत आह्वान गरिएको सूचना ! मिति: २०७८।०१।२८

७७/७८ 05/11/2021 - 10:14

भीमफेदी गाउँपालिकाको लागि ५०/७५/८७.५ प्रतिशत उन्नत नश्लको बोयर बोका खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ! पुन:प्रकाशित मिति : २०७७/१२/१७

७७/७८ 03/30/2021 - 11:17

बागमती प्रदेश समपुरक आयोजनाहरु ठेक्का नं ८ (तल्लो सुपिङ महालक्ष्मी मा.वि स्लाब रोड निर्माण), ९ (सूपिङ भस्मे अम्लिङ रोड निर्माण) र १० (कोगटे धार्के महभिर रोड निर्माण) को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!! मिति: २०७७/१२/१२

७७/७८ 03/25/2021 - 09:10

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! जोखिम क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ खरिद गर्न निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी तीन (३) दिने सूचना ।

७७/७८ 03/25/2021 - 09:09

हाइटेक नर्सरीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!! मिति: २०७७/१२/१०

७७/७८ 03/23/2021 - 21:55

पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क संकलन कार्यको सीलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !

७७/७८ 03/23/2021 - 21:43

Pages