FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गिट्टी लिलाम विक्रीको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना।।।

७९-८० 02/24/2023 - 08:07

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ! #publicprocurement #eBid #Bhimphedi #Gaupalika डेढखोला झोलुङ्गेपुल निर्माणको लागि आवश्यक स्टील फेव्रिकेसन सामाग्रीहरु सप्लाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ । थप जानकारीको

७९-८० 01/09/2023 - 14:55

बोलपत्र_आव्हानको_सूचना १. सानुटार मच्छेबास किसेडी घैराङ सडक । २. लेखपान्द्राङ पारिपाखा चिलाउने कृषि सडक । ३. चिउरीबगैचा मिनिरंगशाला । सूचना प्रकाशित मिति : २०७९ मंसिर २० गते मंगलबार ।

७९-८० 12/06/2022 - 18:56

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।।।

७९-८० 12/04/2022 - 11:53

बोलपत्र_आव्हानको_सूचना पूर्वाधार निर्माण तर्फ तपसिल आयोजनाको खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ । ठेक्का नं १ - " देउराली इपा कृषि सडक"पुन:सूचना प्रकाशित मिति : २०७९ कार्त्तिक २३ गते बुधबार ।

७९-८० 11/09/2022 - 11:39

#EBID #invitation_for_bids #NCB #public_procurement #बोलपत्र_आव्हानको_सूचना !

७९-८० 09/18/2022 - 09:49

#EBID #invitation_for_bids #NCB #public_procurement #बोलपत्र_आव्हानको_सूचना ! पूर्वाधार निर्माण तर्फ तपसिल आयोजनाहरुको खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ । सूचना प्रकाशित मिति : २०७९ भदौ ३१ गते शुक्रबार ।

७९-८० 09/16/2022 - 11:07

#EBID #invitation_for_bids #NCB #public_procurement #बोलपत्र_आव्हानको_सूचना ! पूर्वाधार निर्माण तर्फ तपसिल आयोजनाहरुको खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ । ठेक्का नं १ - " देउराली इपा कृषि सडक"सूचना प्रकाशित मिति : २०७९ भदौ ३१

७९-८० 09/16/2022 - 11:04

आ.व.२०७९/८० को लागि पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क संकलन कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।।।

७९-८० 07/26/2022 - 14:02

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! #LOI #bid #Notice सुपिङ भस्मे अम्लिङ सडक (ठेक्का नं BRMMK/NCB/SBAR2/2078-079) निर्माणको दोश्रो खण्डको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 03/02/2022 - 11:19

Pages