FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

भीमफेदी गाउँपालिकाको लागि कृषि सामग्रीहरू (कृषक हाते ट्रयाक्टर-२२, च्याप कटर मेशिन-१०) खरिद सम्बन्धी सीलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ! प्रकाशित मिति : २०७७/११/१६

७७/७८ 02/28/2021 - 10:59

भीमफेदी गाउँपालिकाको लागि ५ वटा हाइटेक नर्सरी निर्माण (Supply, installation and Construction work) सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ! प्रकाशित मिति : २०७७/११/०४

७७/७८ 02/16/2021 - 10:30

भीमफेदी गाउँपालिकाको लागि ५०/७५/८७.५ प्रतिशत नश्लको बोयर बोका खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ! प्रकाशित मिति : २०७७/१०/२९

७७/७८ 02/11/2021 - 08:10

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना।।।

७७/७८ 02/10/2021 - 09:07

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।।।

७७/७८ 12/24/2020 - 10:23

व्यावसायिक सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको दोस्रो पटक सूचना प्रकाशितको सूचना।।।

७७/७८ 12/01/2020 - 13:37

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आहवान सम्बन्धी सूचना।।।

७७/७८ 11/06/2020 - 09:14

मिति २०७७ असोज ०५ गते सोमबार नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित " उपल्लो सुपिङ बृहत खानेपानी योजना" को बोलपत्र प्रकाशित सूचना ।।

७७/७८ 09/21/2020 - 08:21

आ.व.२०७७/०७८ को लागि पूर्वाधार सेवा शुल्क संकलन कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।।।

७७/७८ 09/17/2020 - 14:23

व्यावसायिक सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।।।

७७/७८ 09/10/2020 - 12:40

Pages