FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

सिमलटार मिनिरंगशाला निर्माण(स्तरोन्नती/अधुरा काम) कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्वद्ध निर्माण व्यवसायिहरुबाट online portal www.ppmo.gov.np/e-GP मार्फत आह्वान गरिएको सूचना ! मिति: २०७८।०१।२८

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको सूचना।।।

३५ दिने सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।।।