FAQs Complain Problems

#EBID #invitation_for_bids #NCB #public_procurement #बोलपत्र_आव्हानको_सूचना ! पूर्वाधार निर्माण तर्फ तपसिल आयोजनाहरुको खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ । सूचना प्रकाशित मिति : २०७९ भदौ ३१ गते शुक्रबार ।

आर्थिक वर्ष: