FAQs Complain Problems

यस भीमफेदी गाउँपालिकाका कोरोना भाइरस (COVID-19) रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भएको बन्दाबन्दी (Lock-down) बाट प्रभावित घर परिवारहरु मध्ये दोस्रो चरणको राहत वितरणको लागि छनौट भएका ९८३ घर परिवारहरुको नामावली विवरण सम्बन्धितसबैको जानकारीको लागि प्रकाशीत गरिएको

आर्थिक वर्ष: